Oferta

 

oringi

Oringi

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu OR, OS, OI, ON

 Zastosowanie : Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne.

Do zaciskowego uszczelniania węzłów w połączeniach ruchowych i statycznuych w urządzaniech hydraulicznych i pneumatycznych oraz w innych połączeniach części maszyn i urządzeń.

Zakres stosowania pierścieny typu "O" o różnych twardościach zależy przede wszystkim od ciśnienia środowiska roboczego i szerokości szczeliny.

Podstawowe materiały elastomerowe

Symbol
gumy wg
INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
60A Nitrylowy
NBR
60 od -30 do +100
 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC
70A 70
80A 80
82A 82
90A 90
60Si Silikonowy
MVQ
60 od -50 do +200
 • oleje i smary mineralne,
 • rozcieńczone rozwtory soli,
 • alkohole,
 • woda do +100oC
70Si 70
80Si
70F Fluorowy
FPM
70 od -20 do +250
 • oleje i smary mineralne,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
 • oleje syntetyczne,
 • woda do +100oC
80F 80
60E Etylenowo-
-propylenowy
EPDM
60 od -50 do +130
 • gorąca woda i para wodna,
 • płyny hamulcowe,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
 • roztwory kwasów i zasad,
 • estry, ketony
70E 70
80E 80

Materiały nie ujęte w tabeli są mieszankami specjalistycznymi stosowanymi do indywidualnych warunków pracy.

Mieszanki 70A i 80A wg. oznaczenia INCO odpowiadają standartowym wymaganium 70NBR i 80NBR wg. normy PN-90/M-73092.

Obowiązujące normy :

- PN-90/M-73092 - Wymagania i badania
- PN-90/M-73069 - Wymiary typ "OI"
- PN-90/M-86961 - Wymiary typ "OR"
- PN-90/M-73093 - Wymiary typ "OS"
- Pierścienie o wymiarach nie ujętych w ww. normach typ "ON"

Ograniczenia wymiarowe

- minimalna średnica wewnętrzna 1,15 mm
- maksymalna średnica wewnętrzna 660 mm 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , 71 329-50-02
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio