Oferta

 

simeringi

Simmeringi:

Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe typu A, AH, AOH, AO, AD, AOD, AE, AF, AOF, AN

 
Zastosowanie :  Zespoły obrotowe maszyn i urządzeń

Typ A - do uszczelniania wałków obracających się z prędkościamy w zależności od materiału wargi uszczelniającej i temperatury środowiska. Dopuszczalnie nadciśnienie do 0,02 MPa, przy prędkościach granicznych wg PN-81/M-86960, wg PN-88/M-73067 typ 1.

Typ AH, AOH - do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami mniejszymi aniżeli dla typu A, AO przy nadciśnieniu do 0,3 MPa

Typ AO - Do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami nadciśnieniamy zbliżonymi do dopuszczalnych dla typy A. Znajdujący się w przestrzeni między wargami smar i warga pyłochłonna zabezpieczają przed zanieczyszczeniem z zewnątrz.

Podstawowe materiały elastomerowe

Liczbowy
kod
materiału
Symbol
gumy wg
INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
  77A Nitrylowy
NBR
77 od -30 do +100
 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC
  77A/12 Nitrylowy 77 od -50 do +120
2 75EA Etylenowo-
-aktylowy
AEM
75 od -25 do +175
 • oleje silnikowe i przekładniowe,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
 • oleje hydrauliczne
3 75Si Silikonowy
MVQ
75 od -50 do +200
 • oleje i smary mineralne,
 • rozcieńczone rozwtory soli,
 • alkohole,
 • woda do +100oC
4 80F Fluorowy
FPM
80 od -20 do +250
 • oleje i smary mineralne,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
 • oleje syntetyczne,
 • woda do +100oC

Obowiązujące normy :

- PN-81/M-86960 - Wymagania i badania
- PN-72/M-86964 - Wymiary
- PN-88/M-73067 - Wymiary
- AN - pierścienie wykonane wg specjalnych wymagać technicznych klienta
- AF, AOF - pierścienie wykonane z dodatkową kompensacją poprzeczną
- L (lewy) - kierunek obrotów wału, patrząc od strony czołowej uszczelnienia
- P (prawy) - kierunek obrotów wału, patrząc od strony czołowej uszczelnienia
- D - rowkowana średnica zewnętrzna uszczelnienia

Ograniczenia wymiarowe

- minimalna średnica wewnętrzna 5,4 mm
- maksymalna średnica wewnętrzna 697 mm


 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , 71 329-50-02
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio