Oferta

 

Loctite 9461

 Loctite 9461-50ml (dwuskładnikowy klej epoksydowy, szary, do 120 C ) (IDH.451231)Loctite 9461-400ml (dwuskładnikowy klej epoksydowy, szary, do 120 C )
Klej epoksydowy 
Produkt Loctite Hysol® 9461 jest tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, łatwym w użyciu i charakteryzującym się dobrmi własnościami wytrzymałościowymi. Ten klej odznacza się odpornościąna osiadanie i ściekanie, jest łatwy w stosowaniu i wykazuje wysoką wytrzymałość na oddzieranie i ścinanie. Składniki produktu Hysol 9461 mieszamy 1:1 w stosunku wagowym i objętościowym, jego średni czas przydatności po zmieszaniu może być skrócony poprzez zastosowanie wyższych temperatur. Dzięki wysokim własnościom tego kleju strukturalnego, może być on stosowany do łączenia różnorodnych materiałów takich jak metale, tworzywa termoplastyczne, laminaty termoutwardzalne i inne tłoczywa w postaci arkuszy (SMC) bez konieczności stosowania dodatkowego podkładu. 
Typowe własności 
-Znakomita wytrzymałość na oddzieranie 
-Znakomita wytrzymałość na rozciąganie 
-Odporność na funkcjonalne płyny samochodowe 
-Odporność na uderzenia i obciążenia zmęczeniowe 
-Odporność na osiadanie i ściekanie 
-Łatwe mieszanie i aplikowanie 
-Średni czas przydatności po zmieszaniu składników 
-Możliwość utwardzania w podwyższonych temperaturach

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy oczyścić i odtłuścić powierzchnie. W przypadku klejenia strukturalnego, specjalne przygotowanie powierzchni może zwiększyć wytrzymałość złącza i jego trwałość. 
2. Wymieszać żywicę z utwardzaczem na jednolitą masę. Produkt można nanosić bezpośrednio z opakowania poprzez końcówkę mieszającą. Początkową wstęgę o długości 3-5 cm należy odrzucić. Korzystając z pojemników bez dyszy mieszającej należy wymieszać ręcznie składniki w zalecanej proporcji (objętościowo lub wagowo). Po dokładnym odmierzeniu składników należy mieszać je przynajmniej przez 15 sekund, aż do uzyskania jednolitej barwy produktu. 
3. Nie należy mieszać większych ilości produktu niż 4 kg, gdyż może to prowadzić do wydzielenia dużej ilości ciepła. Mieszanie mniejszych ilości ogranicza to zjawisko. 
4. Po wymieszaniu, jak najszybciej to możliwe, nanieś klej na jedną z łączonych powierzchni. Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość połączenia nanieś klej równomiernie na obie łączone powierzchnie. Części powinny być odpowiednio ustalone natychmiast po nałożeniu kleju. 
5. Czas przydatności zmieszanego kleju wynosi 40 minut w 25oC. Wyższa temperatura i większe ilości kleju wymieszane jednorazowo mogą ten czas skrócić. 
6. Nadmiar kleju można usunąć rozpuszczalnikiem organicznym (np. acetonem). 
7. Złącze powinno pozostawać w zacisku do czasu ustalenia się kleju. Nie należy obciążać złącza, dopóki nie osiągnie ono pełnej wytrzymałości. 
8. Urządzenie mieszające i dozujące należy umyć gorącą wodą mydlaną, zanim klej stwardnieje.

Typowy przebieg utwardzania
W zależności od wymagań technologicznych proces utwardzania produktu Hysol 9461 może być przeprowadzany według różnych procedur. W temperaturze 23°C Hysol 9461 utwardza się całkowicie w ciągu trzech dni. Po 24 godzinach osiąga około 75% maksymalnych własności wytrzymałościowych. Klejone części zostaną wstępnie ustalone po 4-5 godzinach w temperaturze pokojowej (uwaga: czas może się różnić w zależności od typu złącza). Utwardzanie cieplne w temperaturach do 150°C może być zastosowane w celu skrócenia czasu utwardzania, na przykład w 120°C trwa 6-8 minut.


Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8oC a 21oC (46°F do 70°F). Optymalna temperatura to dolna połowa tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczeniaproduktu. 

DANE TECHNICZNE
Własności materiału nieutwardzonego

Żywica 
-Typ chemiczny: epoksydowy 
-Wygląd: biała nieprzezroczysta pasta 
-Ciężar właściwy w 25°C: 1.35 
-Stopień tiksotropowości: 2.8 
-Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F): >93 (>200) 
Utwardzacz 
-Typ chemiczny: aminowy 
-Wygląd: czarna nieprzezroczysta pasta
-Ciężar właściwy w 25°C: 1.31 
-Stopień tiksotropowości: 2 
-Temperatura zapłonu (TCC), °C (°F): >93 (>200) 
Klej po zmieszaniu składników
-Wygląd: Szara pasta 
-Stosunek mieszania objętościowo (żywica/utwardzacz): 1:1 
-Stosunek mieszania wagowo (żywica/utwardzacz): 100:100 
-Lepkość wg metody Brookfield’a, mPas: 270,000 
-Maksymalna szczelina (mm): 3 
-Czas przydatności (min.) zmieszanego kleju w 22°C (100 g): 40 
-Czas ustalania (lekkie obciążenia, 0.1N/mm2) w 22°C, minuty: 240 

Typowe własności materiału utwardzonego
Wytrzymałość na ścinanie (7 dni w 23°C, szczelina 0.05mm),N/mm2 
-Stal konstrukcyjna śrutowana: 24.7 
-Aluminium szlifowane: 21.0 
-Aluminium trawione: 21.4 
-Stal nierdzewna: 19.2 
-Mosiądz: 11.3 
-Powłoka cynkowa: 16.4 
-Poliwęglan: 6.5 
-ABS: 6.2 
-GRP: 5.1 
-Epoksyd wzmocniony włóknem szklanym: 13 
-Udarność IZOD, stal śrutowana(kJ/m2): 8.3 
-Wytrzymałość na oddzieranie N/mm2: 10.0

 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168
Wrocław

e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48 71 329-50-79 , 71 329-50-02
tel/fax. +48 71 329-50-98

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio