Oferta

 

Węże

Wąż do wody

* wielofunkcyjny, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu wody przemysłowej o temp. do +100°C i niektórych lekkich chemikaliów
* stosowany w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie. Nie dopuszcza się do przepływu wody pitnej (nie jest zalecany do instalacji grzewczych)
* wew. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* zew. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* węże mogą być wykonane w wersji kolorowej
 
Wąż do wody gorącej

* wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu gorącej wody w przemyśle
* temp. pracy: od -45°C do +120°C
* warstwa wew.: gumowa EPDM, czarna
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew. gumowa: EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na wysokie temperatury, ozon i czynniki atmosferyczne

Wąż do wody EN

* wielofunkcyjny, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu wody oraz lekkich chemikaliów
* temp. pracy: od -25°C do +70°C
* wew. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* zew. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż ssawny do wody

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia wody oraz lekkich chemikaliów o podciśnieniu do 0,063 MPa
* temp. pracy: od -30°C do +100°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż ssawno-tłoczny do wody

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia wody oraz lekkich chemikaliów o podciśnieniu do 0,063 MPa
* temp. pracy: od -30°C do +100°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne
* duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża

Wąż do pary wodnej 143°C

* wysokiej jakości, wielofunkcyjny i elastyczny wąż przeznaczony do przepływu gorącej wody i pary wodnej nasyconej o ciśnieniu 0,4MPa
* temp. pracy: do +143°C
* stosowany w urządzeniach przemysłowych
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i ozon
* węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

Wąż do pary wodnej 165°C

* wysokiej jakości, wielofunkcyjny i elastyczny wąż przeznaczony do przepływu gorącej wody i pary wodnej nasyconej o ciśnieniu 0,6MPa
* temp. pracy: do +165°C
* stosowany w urządzeniach przemysłowych
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i ozon.
 
Wąż ssawno-tłoczny do pary wodnej 165°C

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia pary wodnej nasyconej o podciśnieniu 0,063 MPa, ciśnienie 0,6MPa i temp. 165°C
* stosowany jako przewód do przepływu gorącej wody i pary wodnej nasyconej w urządzeniach przemysłowych
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna
* wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale stalowe
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne
* duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża


Węże do sprężonego powietrza
 
 
Wąż do sprężonego powietrza i wody
 
* wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza, wody i niektórych lekkich chemikaliów
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

Wąż do sprężonego powietrza i wody EN
 
* wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza, wody i niektórych lekkich chemikaliów
* odporny na starzenie i ozon; doskonale zachowuje kształt i nie ulega załamaniom
* typ 1 wąż przemysłowy ogólnego przeznaczenia
* typ 3, typ 5, typ 7 przeznaczony do pracy przy dużym obciążeniu, odporny na działanie olejów i czynników atmosferycznych
* temp. pracy: klasa A od -25°C do +70°C; klasa B od -40°C do +70°C
* warstwa wew. i zew.: typ 1 - EPDM/SBR; typ 3, typ 5, typ 7 - NBR gumowa, czarna
* wzmocnienie: tekstylne
 
Wąż do sprężonego powietrza i wody
 
* przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza i wody przemysłowej
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka, odporna na czynniki atmosferyczne
 
Wąż do sprężonego powietrza i wody DIN   
 
* przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza i  wody
* temp. pracy: od -30°C do +50°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne


Węże do gazów


Wąż spawalniczy - tlen EN 559
 
* przeznaczony do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, niebieska, gładka lub ryflowana, odporna na czynniki atmosferyczne
 
Wąż spawalniczy - acetylen EN 559
 
* przeznaczony do przepływu acetylenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* wew. warstwa gumowa: SBR, czarna
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* zewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czerwona, gładka lub ryflowana, odporna na czynniki atmosferyczne
 
Wąż do sprężonego powietrza, azotu, argonu, CO2 EN 559
 
* przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza, azotu, argonu, CO2 przy spawaniu i cięciu * temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub ryflowana
 
Wąż do propanu-butanu EN 559
 
* przeznaczony do przepływu gazu płynnego, mieszaniny metylo-acetylenu-propadienu, gazu ziemnego przy: spawaniu gazowym i cięciu, spawaniu łukowym w    ochronie gazem obojętnym lub aktywnym oraz w procesach pokrewnych do spawania i cięcia
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, pomarańczowa, gładka lub ryflowana, odporna na czynniki atmosferyczne
 
Wąż do propanu-butanu
 
* przeznaczony do przepływu gazów płynnych zgodnych z DIN 51 622, propanu, butanu i ich mieszanin
* temp. pracy: od -25°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, pomarańczowa, gładka lub ryflowana, odporna na czynniki atmosferyczne


Węże do benzyny i oleju


Wąż do benzyny i oleju

* bardzo lekki, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny, oleju i innych materiałów pędnych (nie zalecane do stosowania w instalacjach samochodowych)
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, NBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż ssawny do benzyny i oleju

* mocny, wytrzymały na trudne warunki pracy oraz odporny na skręcanie i załamania wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia benzyny i oleju o podciśnienie do      0,063MPa
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne oraz jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
* zaciski odprowadzające ładunki elektrostatyczne
* warstwa zew.: gumowa, NBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne, starzenie i ozon

Wąż do mas asfaltowych

* stosowany do przepływu płynnej masy asfaltowej, mazutu, lepiku, smoły i ich mieszanin o podciśnieniu do 0,063MPa
* temperatura przepływającego medium: max +150°C
* warstwa wew. gumowa, NBR, czarna
* wzmocnienie: tekstylne, jedna lub dwie spirale stalowe
* warstwa zew. gumowa CR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne
* niezalecany do rozładunku cystern

Wąż do cystern

* przeznaczony do napełniania i rozładunku paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa      zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)
* typ SD - podciśnienie 0,063 MPa
* temp. pracy: od -30°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, typ SD - spirala z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, CR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* wąż tłoczny typ D, wąż ssawnotłoczny typ SD
* opór elektryczny węża max 106 Ω/m
* możemy dostarczyć w postaci gotowych przewodów

Wąż do dozowania paliw

* przeznaczony do dozowania paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki       tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów) z dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów samochodowych, z        wyłączeniem gazów płynnych (LPG)
* temp. pracy: od -40°C do +55°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, gładka, odporna na paliwa
* wzmocnienie: tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane
* warstwa zew.: gumowa, CR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na: paliwa, ścieranie i czynniki atmosferyczne
* zachowuje wysoką elastyczność w dodatnich i ujemnych temperaturach
* rezystancja: max 1x106 Ω/m * możemy dostarczyć w postaci gotowych przewodów

Wąż do gazu płynnego LPG

* przeznaczony do napełniania i rozładunku zbiorników gazu płynnego (LPG) i gazu ziemnego
* temp. pracy: od -30°C do + 70°C
* wewn. warstwa gumowa: NBR, czarna, odporna na przepuszczanie gazu
* wzmocnienie: tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane
* zewn. warstwa gumowa: CR, czarna, odporna na: czynniki atmosferyczne, ścieranie, palenie
* zachowuje wysoką elastyczność w dodatnich i ujemnych temperaturach
* rezystancja < 1x106 Ω/m

WĘŻE DO MOTORYZACJI

Wąż do LPG/CNG Klasa 2

* przeznaczony do samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG
* temp. pracy: od -25°C do +125°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka, odporna na LPG/CNG i starzenie cieplne, o niskiej przepuszczalności gazu
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, NBR, czarna, gładka , odporna na LPG/CNG, starzenie cieplne i ozon

Wąż do układu chłodzenia

* wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu płynu chłodzącego w pojazdach samochodowych, odporny na skręcenia i załamania
* temp. pracy: Typ A od -35°C do +125°C, Typ B od -35°C do +145°C
* warstwa wew.: gumowa, Typ A - EPDM/SBR, Typ B - EPDM, czarna, gładka
*  wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, Typ A - EPDM/SBR, Typ B - EPDM, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne oraz wysokie temperatury i ozon

Wąż do powietrznych układów hamulcowych

* przeznaczone do przepływu sprężonego powietrza pod ciśnieniem w powietrznych układach hamulcowych pojazdów samochodowych
* wersja olejoodporna węży przeznaczona jest do przepływu powietrza pod ciśnieniem, w którym znajdują się duże ilości olejów mineralnych i materiałów smarnych
* ciśnienie robocze 1,0 MPa
* temp. pracy: od -40°C do +93°C (** od -30°C do +93°C)
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV) czarna, gładka * wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, (**NBR/PCV) czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż do paliw

* lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do stosowania w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych zawartości węglowodorów    aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20%    biokomponentów - estrów)
* temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo do +125°C
* warstwa wew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę

Wąż do powietrza (dmuchawy)

* przeznaczony do przepływu ciepłego powietrza do silnika oraz ciepłego powietrza do ogrzewania pojazdów o ciśnieniu roboczym do 0,01 MPa
* temp. pracy: od -30°C do +80°C

Wąż do układu ogrzewczego pojazdów

* przeznaczony do doprowadzenia ciepłego powietrza z nagrzewnicy do kabiny pojazdu * temp. pracy: od -40°C do +90°C


WĘŻE DO ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Wąż do kwasów i zasad

* wielofunkcyjny, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5%, solnego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do      50%, dowolne stężenia: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku; wody i lekkich chemikaliów
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* Węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

Wąż ssawny do kwasów i zasad

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia słabych roztworów wodnych kwasów i zasad, wody oraz lekkich chemikaliów o podciśnieniu do    0,063 Mpa * stosowany jako przewód do przepływu wodnych roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5%, solnego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do   50%: dowolne stężenia: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku * temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na starzenie, czynniki atmosferyczne i ozon
* duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża

Wąż do stężonych kwasów i zasad

* wysokiej jakości, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu      do 36%; dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku; wody oraz lekkich chemikaliów
* temp. pracy: od -30°C do +65°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż ssawny do stężonych kwasów i zasad

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do 0,063 Mpa
* dostosowane do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%; dowolne stężenia:      wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku; wody oraz lekkich chemikaliów
* temp. pracy: od -30°C do +65°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, odporna na starzenie, czynniki atmosferyczne i ozon
* odporność na załamania i duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża

Wąż tłoczny i ssawno-tłoczny do kwasów i zasad

* mocny i wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia wodnych roztworów kwasów i zasad, lekkich chemikaliów oraz wody; dostosowany do przepływu      roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%; dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu      octowego i amoniaku
* temp. pracy: od -30°C do +65°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, czarna
* wzmocnienie: tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, Typ-SD - spirala z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne
* węże tłoczne - typ D, węże ssawno-tłoczne - typ SD
* rezystancja: max 106 Ω/m
* odporność na załamania i mocna konstrukcja pozwala na eksploatację w trudnych warunkach

WĘŻE ROLNICZE

Wąż do oprysków rolniczych

* wysokiej jakości, mocny i wytrzymały wąż przeznaczony do stosowania w opryskiwaczach do przepływu środków ochrony roślin i płynnych nawozów mineralnych
* temp. pracy: od -25°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na starzenie, czynniki atmosferyczne oraz ozon
* doskonale zachowuje kształt i nie ulega załamaniom
* duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża

Wąż do środków ochrony roślin
 
* przeznaczony do przepływu roztworów, emulsji i zawiesiny wodnej środków ochrony roślin * temp. pracy: od -25°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna

WĘŻE DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Wąż do środków spożywczych

* przeznaczony do przetaczania produktów spożywczych wymagających zastosowania gumy pozbawionej zapachu i smaku, takich jak: woda pitna, mleko, produkty      mleczne, soki, moszcze, napoje o zawartości alkoholu: niebieskie (stężenie max 40%), białe (stężenie max 40%), czerwone (stężenie max 96%) i żywnością kwaśną o   pH ≤4,5
* temp. pracy: od -30°C do +70°C, okresowo do +140°C podczas przemywania węża gorącą wodą lub parą wodną
* warstwa wew.: gumowa, EPDM biała, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny

Wąż ssawny do środków spożywczych

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia cieczy spożywczych o podciśnieniu do 0,063 MPa; stosowane jako przewody do płynnych      środków spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, soki, moszcze, napoje o zawartości alkoholu: niebieskie (stężenie max 40%), białe (stężenie      max 40%), czerwone (stężenie max 96%) i żywnością kwaśną o pH ≤4,5
* temp. pracy: od -30°C do +70°C, okresowo do +140°C podczas przemywania węża gorącą wodą lub parą wodną
* warstwa wew.: gumowa, EPDM, biała, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i spirala z drutu stalowego * warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny


WĘŻE ODPORNE NA ŚCIERANIE

Wąż do tynkowania

* mocny, wytrzymały i bardzo odporny na ścieranie oraz trudne warunki pracy wąż grubościenny, stosowany w budownictwie i kamieniołomach, przeznaczony do      tłoczenia zapraw tynkarskich
* temp. pracy: od -35°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, ścieralność max 70mm3 lub max 40mm3
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż do tynkowania 2,0 MPa

* mocny i wytrzymały na trudne warunki wąż grubościenny, stosowany w budownictwie i kamieniołomach, przeznaczony do tłoczenia zapraw tynkarskich o ciśnieniu      roboczym 2,0 MPa
* temp. pracy: od -35°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, ścieralność max 70mm3 lub max 40mm3 * wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* odporność na załamania i mocna budowa pozwala na eksploatację w trudnych warunkach

Wąż do piaskowania

* mocny wąż przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach, z zastosowaniem do przepływu piasku lub śrutu
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, o ścieralności max 70mm3 lub max 40mm3 * wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* odporny na załamania i skręcenia
* Typ HSM2 - dwie krzyżujące się linki miedziane

Wąż ssawno-tłoczny do przesyłania materiałów ściernych

* wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia mokrego i suchego piasku, żwiru, opiłków metali o podciśnieniu do 0,063MPa
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, o ścieralności max 70mm3 lub max 40mm3 * wzmocnienie: tekstylne i spirala z drutu stalowego oraz dwie krzyżujące    się linki miedziane * warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
* rezystancja: max 2 x 106 Ω/m


WĘŻE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Wąż hamulcowy PKP

* przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza
* stosowany do sprzęgów hamulcowych taboru kolejowego
* temp. pracy: od -40°C do +70°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, NR/EPDM, czarna, z odciskiem tkaniny
* posiadamy węże cięte na gotowe odcinki

Wyrób posiada Certyfikat Zgodności  CNTK oraz Świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w transporcie szynowym.

Wąż ogrzewczy PKP

* przeznaczony do przepływu pary wodnej
* stosowany do połączeń sprzęgów ogrzewania parowego taboru kolejowego
* temp. pracy: od -40°C do +140°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa lub okładka tkaninowa
* posiadamy węże cięte na gotowe odcinki

Wąż do gaśnic

* przeznaczony do urządzeń gaśniczych ochrony przeciwpożarowej o ciśnieniu roboczym do 4,0 MPa
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka (Typ I) lub z odciskiem tkaniny (Typ II), odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż pożarniczy

* przeznaczony do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063MPa
* stosowany jako przewód między zbiornikiem wody a pompą wodną przez jednostki straży pożarnej
* temp. pracy: od -30°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne i spirala z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, okładka tkaninowa
* istnieje możliwość zakupu węży zakutych z łącznikami

Wąż w otulinie żaroodpornej

* przeznaczony do przepływu wody o temperaturze do +80°C (okresowo +100°C) w hutnictwie
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne, owijane
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, pokryta włóknem żaroodpornym, odporność włókna do +600°C
* występuje możliwość zabezpieczenia otuliną z włókna żaroodpornego innych węży ujętych w katalogu

Wąż WGG

Wyrób posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa nr B/1312/II/2008 oraz nr B/1315/II/2008.

* mocny i wytrzymały na trudne warunki pracy wąż stosowany w górnictwie, przeznaczony do przepływu wody, sprężonego powietrza oraz ich mieszanin z piaskiem      lub innymi substancjami stałymi
* rozróżnia się dwie odmiany węży: Z - zwykłe, S - zabezpieczone wewnętrzną spiralą z drutu
* węże każdego typu i odmiany odpowiadają tym samym wymaganiom
* węże każdego typu i odmiany mogą być wykonane w wersji odpornej na ścieranie (dla warstwy wewnętrznej) wyróżnione w oznaczeniu literami (SC)
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, czarna
* wzmocnienie: poliamidowe, aramidowe1
* warstwa zew.: bez względu na wersję i odmianę wykonana z mieszanki trudnopalnej

Wąż do fekalii

* przeznaczony do ssania i tłoczenia fekalii o podciśnieniu do 0,063MPa
* temp. pracy: od -30°C do +60°C
* warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
* wzmocnienie: tekstylne oraz spirala z drutu stalowego
* warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wąż PCW bez wzmocnienia

* przeznaczony do przepływu wody, kwasów i zasad, benzyny i oleju oraz lekkich chemikaliów
* ciśnienie pracy: do 0,2 MPa
* temp, pracy: od -15°C do +50°C
* grubość ścianki: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mm
* średnica wew.: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12,5; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
* barwa: do uzgodnienia


 
 
P.H.U. DAREX Beata Pastusińska
ul.Sołtysowicka 5a
51-168 Wrocław

e-mail: biuro@darex-lozyska.pl
tel. +48 71 329-50-02 , 71 329-50-79
tel/fax. +48 71 329-50-98

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio